סיכום לפני פרישה

ב אוקטובר 1968 סיימה ד " ר ישורון - ברמן את תפקידה כיו " ר המחלקה המדיצינית של מרכז קופת חולים ופרשה לגמלאות . ביולי 1968 בחר מרכז קופת חולים בד " ר חיים דורון , הרופא המחוזי בנגב , כממלא מקומה . דורון שהתחיל בתפקידו בחודש אוגוסט , 1968 והיה מראשוני הרופאים בנגב , הודיע כי יוסיף לטפל בקידום השירות הרפואי בנגב . 598 בעת כהונתה כיו " ר המחלקה המדיצינית עיצבה ד " ר ישורון - ברמן את מדיניותה של קופת חולים לגבי האופי , התוכן והצורה של השירותים הרפואיים , והעמידה אותם על בסיס של רפואה מודרנית בת הזמן . משאת נפשה הייתה רפואה טובה ושוויונית המבוססת על עקרונותיה של קופת חולים שהונחו ביסודה : עזרה שווה ומלאה לוותיק ולעולה החדש , לעובד הקבוע ולמובטל ; רפואה אחידה לכפר ולעיר , כי “ הציבור החי ב ' קו הראשון ' זכאי לאותו טיב העזרה כמו המרכזים הגדולים " . 599 בטרם פרישה , ערכה ד " ר ישורון - ברמן מעין סיכום פעולותיה של קופת חולים בעשור הראשון למדינה ; פרסה את תכניותיה של קופת חולים לעשור השני למדינה , ופירטה את התחומים שבהם יש להיערך לעתיד בשטח הרפואה הציבורית . הישגיה של קופת חולים בעשור הראשון להקמ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ