אין תחליף לרופא הכללי - הרופא המשפחתי

“ הרופא הכללי נדרש להיות רופא משפחה" מ המנדטורי ערכת הבריאות התנהלה בארץ על ידי ישראל רופאים בשלהי כלליים התקופה שהגיעו העות לארץ ' מאנית ישראל ובראשית בשנות העשרים השלטון ממזרח אירופה , והתאפיינה בשיטות טיפול ואבחון פשוטות . הרופאים היו בדרך כלל רופאים כלליים ורק למיעוט מביניהם הייתה מומחיות בתחום רפואי מסוים . בשנים 1936 - 1933 הגיעה עלייה מסיבית של רופאים מגרמניה והביאה בכנפיה מאות רופאים מומחים בתחומי רפואה שונים , ובכך גרמה לשינוי אופייה ומהותה של מערכת הרפואה בארץ ישראל . אם עד כה התבססה הרפואה בארץ על “ הרופא הכללי מטיפוס הרופא המשפחתי " , הרי מעתה ואילך שלט בכיפה הרופא המומחה - המקצועי , הן בסקטור הציבורי הן בסקטור הפרטי . הרופאים מגרמניה הכניסו ענפי רפואה חדשים כמו רדיולוגיה , פסיכיאטריה ופסיכואנליזה , היגיינה מקצועית וסוציאלית , ואף פיתחו את תעשיית התרופות . 558 556 ט ' ישורון - ברמן , “ לשאלת ארגון עזרה רפואית לאור המחסור ברופאים " , [ , [ 1963 ללא תאריך , אצ " מ , ; A 516 / 3 הנ " ל , “ העבודה הרפואית בקופת חולים " , הרופא במוסד ( מארס , ( 1965 עמ ' . 18 557 מ ' סדינסקי , “...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ