“המרפאה היא הנסיכה האמיתית" – עבודת הצוות במרפאה

ה מרפאות – המפעל הגדול הייחודי של קופת חולים והשירות הקהילתי הניתן בהן , היו גולת הכותרת של קופת חולים מראשית היווסדה . קופת חולים דגלה ברעיון המרפאה וראתה בה ' חזות הכול ' . המרפאה הייתה התחנה הראשונה שבה בא החבר במגע עם המוסד בכלל ועם הרופא בפרט , והוא הורגל לראות במרפאה את המוסד הבסיסי לקבלת העזרה הרפואית . 525 על כן , מעצם עיקרה , הייתה קופת חולים בנויה , מאז ומתמיד , על המרפאה - " טול מקופת חולים את המרפאה ונטלת ממנה את נשמתה הציבורית . בכך יתבטל היסוד היציב שלנו . " 526 525 י ' קניבסקי , “ מה פעל ציבור הפועלים בשדה הבריאות " , דבר , ; 4 . 7 . 1938 ש ' הון , “ מקבלת חולים – בבתי הרופאים " , מעריב , . 28 . 10 . 1963 526 א ' אורון , “ כיצד תבוצע שיטת העבודה החדשה בקופ " ח " , דבר , . 27 . 5 . 1956  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ