ממרפאה כפרית, למרפאה מרכזית, למרפאה אזורית ועד למרפאה מקצועית

מ רכז קופת חולים וד " ר יוסף מאיר בראשו , באישור הוועד המפקח , הציעו מערך רפואי מחודש , לפיו כל מרפאה תקבל את הייעוד שלה : מרפאה כפרית תמשיך לפעול בפרברי הערים ובמושבים ותיתן את העזרה האמבולטורית למטופליה . במרפאה כזו יעבוד רופא ואחות . הרופא יחלק את עבודתו לפי מספר הנפשות שבאזורו ויישא כלפיהם באחריות מלאה . מרפאה משפחתית - אזורית תשרת 6000 - 4000 נפש . תכלול רופאים מקצועיים , 3 - 2 רופאים כלליים שהם רופאי משפחה , רופא ילדים , 2 אחיות , בית מרקחת ומעבדה קלינית קטנה . הרופא יעמוד לשירותו הישיר של החולה . החולה יפנה אל הרופא המקצועי באמצעות רופאו הכללי . האחראי על המרפאה יהיה רופא כללי . מרפאה מקצועית לשירות 30 - 25 אלף נפש . תכלול מחלקות שונות כמו כירורגיה , נשים , עיניים , אף - אוזן - גרון ועוד , מכון רנטגן , מעבדה קלינית , בית מרקחת , רופא שיניים , אחות אחראית , אחות סוציאלית , תחנה לאם ולילד . המרפאה המקצועית תשמש מוסד - מייעץ לרופא הכללי בעבודתו היומיומית , ובה יסתיים הטיפול בחולה מבלי להיזקק לשלבים גבוהים יותר של אבחון וריפוי . כאן תתקיימנה הישיבות והפגישות הקבועות של רופאי האזור ,...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ