ביקור בבאר-שבע, .6.5.1962 מימין לשמאל: דבורה נצר, ח"כ ויו"ר ארגון אימהות עובדות; גולדה מאיר, שרת החוץ; ד"ר ישורון-ברמן; מאחוריה: ד"ר יוסף שטרן, מנהל בית החולים; משמאל: ד"ר חיים דורון, הרופא המחוזי של אזור הנגב