פתרונות לגיוס רופאים לכפר

להלן מכלול הפתרונות שהוצעו בקופת חולים , במשרד הבריאות , בממשלה ובעיתונות למען גיוס רופאים לכפר , חלקם אף יושמו בהצלחה : • קביעת שירות חובה לכל רופא ביישובי הספר : תביעה לגייס את בוגרי הפקולטה לרפואה ואת הרופאים הצעירים לשרת לפחות שנתיים באזור מצוקה . ובניסוחה התקיף של ד " ר ישורון - ברמן : “ לא יהיה מנוס מלתבוע שנת שירות חובה בכפר ( הדגשה במקור ) , שאני חושבת אותה להכרחית ( הדגשה במקור ) , מפני שבלעדי זה לא נוכל לספק את צורכי הספר , היות שסיבת המחסור ברופאים בספר ובעיירות פיתוח – היא לא מחסור כללי של הרופאים , כי אם רק מועטים מוכנים ללכת לספר ולעיירות פיתוח , גם אם אין להם עבודה מתאימה בעיר " . 440 ובניסוחה החריף יותר : “ הטלת ריתוק לכפר ( הדגשה במקור ) לתקופה של בערך שנתיים על כל רופא אשר רוצה 439 ט ' ישורון - ברמן , “ יתר תשומת לב לכפר ולספר – דורשים חברי קופת חולים בדרום " , דבר , . 9 . 6 . 1952 440 ט ' ישורון - ברמן , " האומנם יש חוסר עבודה בין הרופאים " , דבר , ; 18 . 4 . 1950 הנ " ל , “ מדוע חסרים רופאים בכפר ? " , דבר , ; 26 . 9 . 1955 הנ " ל , “ לשאלת ארגון עזרה רפואית לאור המ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ