הנהגת קופת חולים. עומדים מימין לשמאל: יוסף חלד, לא ידוע, בן-אפרים, משה סורוקה, פנחס קורן, לא ידוע; יושבים: ד"ר ישורון-ברמן, חייקל רמות, אליעזר פרי, אריה אורון, יצחק קנב, יצחק מיטרני