אישה, מנהלת, מנהיגה – ההיבט המגדרי

ת ופעת הפמיניזציה ( הנישוי ) של המנהל זכתה להתעניינות הולכת וגדלה בשדה המחקר מאז מחצית המאה העשרים . המחקר על נשים בעמדות ניהול , שתחילתו בארצות הברית והמשכו בארצות מערב אירופה , הניב ברבות השנים ספרות מחקר ענפה , כשבמרכזה עולמן של נשים מנהלות . ספרות המחקר בחנה ודנה בהיבטים שונים של התופעה , כגון הסיבות למיעוטן של נשים בעמדות ניהול והחסמים שעמדו בפני נשים בדרכן למשרת ניהול ושהשפיעו על אי - פנייתן לניהול . נחקרו והוגדרו מאפייני הניהול של נשים - מנהלות , והושוו עם מאפיינים גבריים של מנהיגים ניהוליים . אף נבדק האם נורמות עבודה במוסדות שמונהגים על ידי נשים אפשרו התבססותן של נורמות עבודה וערכים המוגדרים כנשיים . 379 378 ט ' ישורון - ברמן , הרצאה , ללא תאריך , אצ " מ , . A 516 / 2 R . M . Kanter , Men and Women of the corporation , New York , 1977 379 נראה , כי תופעה זו של נשים מנהלות פסחה בחלקה על היישוב היהודי בארץ ישראל בכל הקשור לתחום הפוליטיקה היישובית . בתקופת היישוב , לא היה זה חיזיון נפרץ שנשים פעלו בזירה הציבורית בתחומים שונים ( סעד , חינוך , חברה ) , היו מעורבות בעשייה ציבורית ואף...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ