פרק שישי יו"ר המחלקה המדיצינית במרכז קופת חולים (1968-1952)

ב ינואר בשלהי 1952 גלי העלייה נכנסה ד הראשונים " ר ישורון - ובעת ברמן ההכנות לתפקידה לקליטתם כיו " ר המחלקה של גלי העלייה המדיצינית המתקרבים . היה זה . קופת חולים וד " ר ישורון - ברמן בראשה , נחלצו לקליטתם המסיבית . יש האומרים , כי העשייה הגדולה בתקופה זו היא גולת הכותרת של פעילותה של ד " ר ישורון - ברמן . 373 במהלך 29 השנים ( 1952 - 1923 ) בהן התקדמה בהדרגה בעולמה של קופת חולים וטיפסה לכס היו " ר , התגלתה ד " ר ישורון - ברמן כאישה בעלת עקרונות , בעלת דעות מוצקות , אישה פרגמאטית , סמכותית , שלא נרתעה מהתמודדות עם אתגרים בלתי שגרתיים בתקופת כינונה של מערכת הרפואה הארץ ישראלית , ובתקופת גיבושה , ביסוסה והתרחבותה לאחר הקמת המדינה . עם התמנותה לתפקיד הרם , היה עליה להתפטר מחובותיה הקודמים , כפי שסיפרה : “ שנים אחדות , לפני תפקידי האחרון , שימשתי כיו " ר ארגון רופאי קופת חולים , אולם כשנתמניתי למנהלת המחלקה המדיצינית , התפטרתי מתפקיד זה " . 374 היושרה , הטוהר וההגינות עמדו לנגד עיניה , היא ראתה בנשיאת שני התפקידים ניגוד אינטרסים . כיו " ר המחלקה המדיצינית הייתה ד " ר ישורון - ברמן המשנה ליו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ