ד"ר ישורון-ברמן עם ישראל ברזילי, שר הבריאות, באר-שבע 1.5.1966