“הליכה על הר געש" - הקליטה הרפואית של העולים

“ הר הגעש לא התפרץ " – הרגיעה ד " ר ישורון - ברמן – יחד עם גורמים אחרים ובראש וראשונה משרד הבריאות , יכולנו גם לסכנה הזאת " . 328 ההשגחה הרפואית על העולה הייתה נתונה בידי רשויות שונות : אגף הקליטה של העלייה שהיה מסונף למחלקת הבריאות של מדינת ישראל , הסוכנות היהודית וקופת חולים . אגף הקליטה היה אחראי על הגשת עזרה רפואית לעולה בעודו במחנה העולים . בכל מחנה הוקמה מרפאה מאוישת בצוות רפואי מטעם אגף הקליטה , שנעזר במרפאות קופת חולים בכל הנוגע לעזרה מקצועית . אגף הקליטה היה אחראי גם לעזרה הרפואית לעולים נגועי מחלה כרונית כלשהי , דאג לאשפוזם ולכלכלתם . למטרה זו השתמש במוסדות רפואיים ציבוריים שונים ובמוסדות של קופת חולים . 326 גולנדר ובריק , סיפורו של מלב " ן - ג ' וינט בישראל , ירושלים 2005 327 ט ' ישורון - ברמן , 10 “ שנות רפואה ציבורית " , ללא תאריך , אצ " מ , A 516 / 2 הנ " ל , “ מקומה של קופת חולים ברפואה הציבורית " , ניב לרופא , חוברת 8 - 7 ( אוגוסט , ( 1958 עמ ' ; 6 - 2 א ' אגרס , “ התזכיר המהפכני של סורוקה " , דבר , ; 5 . 9 . 1966 [ ללא שם ] , “ ד " ר אוונג מנורבגיה – אורח ההסתדרות " , ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ