תזונה, תחלואה ותמותה: בעיות רפואיות בקליטת העלייה

ק ליטת העלייה משיקה לכל שטחי החיים בשלבי התערותו של העולה בארצו החדשה . במרכז בעיותיו של העולה עמדו העבודה והשיכון , הבריאות והחינוך . גיורא יוספטל , מנהל מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית , טען , כי מיזוג הגלויות צריך להיעשות על ידי חינוך וטיפול : “ איך נעשה זאת ? בתי תינוקות , תחנות טיפת חלב , מרפאות , פעוטונים , גני ילדים , בתי ספר , מועדונים לנוער אחר שעות בתי הספר , הכשרה לאישה , שיעורים לאישה , ואם גם רק לימוד קרוא וכתוב " . 307 העלייה הגדולה העמידה את קופת חולים בפני אתגרים אדירים והכתיבה את הרחבת השירותים הרפואיים והתאמתם למצב החדש שנוצר . ד " ר ישורון - ברמן הדגישה שלושה גורמים שדרשו התייחסות מיוחדת והתגייסות מלאה לתהליך הקליטה הבריאותית של העולים : 304 שם , עמ ' . 74 305 שם , עמ ' . 85 306 ד ' הכהן , עולים בסערה : העלייה הגדולה וקליטתה בישראל , 1953 - 1948 ירושלים תשנ " ד , עמ ' . 301 307 ש ' וורם ( עורך ) , גיורא יוספטל : חייו ופעלו , תל - אביב תשכ " ג , עמ ' . 95 . 1 קצב העלייה והיקפה קצב העלייה הביא להכפלת האוכלוסייה בתקופה קצרה והעמיד את מערכת הקליטה ומערכת שירותי הרפואה המ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ