פרק חמישי חברה במרכז קופת חולים ובמחלקה המדיצינית וממונה על שירותי הרפואה המונעת (1952-1948)