סיכום לפני מפנה

ד " ר ישורון - ברמן פעלה מאז שנת 1933 ועד שנת 1948 כמנהלת המחלקה לרפואה מונעת במרכז קופת חולים . נאמנה לתפיסה המודרנית של הרפואה המונעת - “ לראות את הדאגה לבריאות לא רק כריפוי המחלה , אלא גם כמניעתה " , היא פעלה למען קידום הבריאות והחינוך לבריאות , וטיפחה את הרפואה המונעת על שני חלקיה : האחד , הטיפול בכלל , שמירת בריאות האוכלוסייה , שכללה מלחמה במחלות מידבקות ודאגה לתזונה רציונלית ; והשני , הטיפול בפרט , שכלל הדרכה ודאגה לבריאות התינוק , לבריאות נשים הרות , אימהות ותלמידי בתי ספר . פעילותה לוותה בתעמולה מסיבית לעידוד הילודה , למאבק בהפלות המלאכותיות ולחינוך לחיים בריאים והיגייניים . בכך הניחה את היסודות לתחום החינוך לבריאות בקופת חולים , תחום שעתיד להתפתח ולשמש אב טיפוס לעבודת ' המדור לחינוך לבריאות ' , שהוקם ביוזמתה בשנת , 1964 היה לחלק בלתי נפרד ממבנה השירותים הרפואיים של קופת חולים , והתפתח ל 'מדור לחינוך לבריאות ' בשנות השבעים של המאה העשרים בראשותה של עדה קמחי . 277 277 דורון ושורץ , הרפואה בקהילה , עמ ' ; 139 עדה קמחי , אחות מוסמכת במקצועה , הגיעה ארצה בתחילת שנות ה - 50 לאחר שעב...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ