כתבה בנושא 'הפלה מלאכותית' שכתבה ד"ר ישורון-ברמן ב"איתנים", כרך היובל, 1954