הפוליטיקה הדמוגרפית: תכנית לעידוד הילודה ומאבק בהפלות מלאכותיות

עידוד הילודה ה התפתחות הדמוגרפית של היישוב היהודי בארץ ישראל משנות השמונים של המאה התשע עשרה ועד שנות הארבעים של המאה העשרים , הראתה “ מה גדולה הסכנה הנשקפת לעתידנו בתור עם , אם יימשך תהליך הקטנת הילודה או אם אפילו יישאר בגובה הנוכחי " . 245 המגמות הדמוגרפיות ביישוב היהודי הראו שבשנים 1932 - 1928 בעקבות השפל של אמצע שנות העשרים , המשברים הכלכליים והאירועים הביטחוניים , ירדה רמת הילודה של היישוב היהודי : מ - 26 . 3 ילדים לכל 1 . 000 יהודים ל - 18 . 6 ילדים , בתל - אביב בלבד . בשנת 1930 כמעט ב - % 50 ממשפחות העובדים ממוצא אשכנזי היה ילד אחד בלבד , וב - % 27 . 2 מן המשפחות היו שני ילדים , ורק ל - % 5 . 6 היו ארבעה ילדים . 246 ד " ר ישורון - ברמן התריעה , כי יש להקצות משאבים לעידוד הילודה לא פחות מאשר לעלייה ולהתיישבות , “ כי מדובר בעלייה פנימית , שבה תלוי עתידנו – עתיד העם היהודי . המוסדות הלאומיים , כמו שהם דואגים ליתר שטחי החיים – צריכים לקחת עליהם תפקידים ממשלתיים גם בשטח זה – ויש עוד מה לעשות ! " 247 ד " ר ישורון - ברמן ראתה ברמת הילודה שאלה קיומית של העם היהודי בארץ ישראל , כי הילדים...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ