הגנה על האישה-האם-הפועלת

ה דאגה לבריאותה של האישה והאחריות לעתידה של האומה ושל הדורות הבאים , חייבו פיקוח מיוחד על מעמד האישה העובדת והגנה מפני פגיעה ונזק בעבודתה על ידי כינון תקנות עבודה מיוחדות עבורה . בשנת , 1927 כאמור , פרסמה ממשלת המנדט פקודה בדבר העסקת נשים וילדים בתעשייה , אך לא דאגה לאכיפתה . בשנת 1931 פנתה ההסתדרות להגנת הנוער העובד בדרישה להפריד בין הגנת הנשים לבין הגנת ילדים ולפרסם חוקה מיוחדת להגנת שתי האוכלוסיות בנפרד ; להרחיב את היקף החוק ולהחילו לא רק על התעשייה כי אם על כל מקומות העבודה שבהם עובדים נשים וילדים ; ולקבוע אמצעי זהירות ותנאי היגיינה מיוחדים . 226 הממשלה השיבה , כי ההצעה תובא לדיון בוועדה שתוקם על ידי הממשלה לשם ביקורת חוקת העבודה ולשם הכנסת השינויים הנדרשים . רק בשנת 1945 פורסמה פקודת העסקת נשים ופקודת העסקת ילדים , שהיטיבה במידה רבה את תנאי העבודה של נשים וילדים מבחינת הדאגה לבריאותם . 227 המחצית השנייה של שנות השלושים , בייחוד תקופת המאורעות של שנת 1936 והשנים שבאו אחריה , עמדו בסימן שפל בעלייה החמישית ( 1939 - 1936 ) והיו “ תקופת מבחן קשה לציבור הפועלים " . המשבר הבינלאומי שפרץ ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ