פיקוח רפואי על מוסדות החינוך של נערים עובדים

ב תקופת המנדט היה מספרם של בתי הספר המקצועיים מצומצם למדי , ובני נוער שרצו לרכוש מקצוע יצרני נאלצו לשמש שוליות בבתי חרושת ואצל בעלי מלאכה . בתי ספר ערב שנוסדו בעיקר על ידי הסתדרות העובדים , דאגו להשלמת לימודיהם . בשנת 1923 נוסד בית הספר לנוער עובד בתל - אביב וכבר בשנתו הראשונה למדו בו 150 נערים ונערות . במקביל הוקם גם בית ספר בירושלים . בשנת 1943 הוקמה בוועד הפועל של ההסתדרות מחלקה מיוחדת לבתי ספר לנערים עובדים , בעקבותיה הוכנסו בתי הספר לפיקוח מחלקת החינוך באמצעות זרם העובדים . עד הקמת המדינה הוקמו בארץ 20 בתי ספר ובהם גם בתי ספר למלאכה ולבישול לבנות . 201 עם היכנסה לתפקידה כמנהלת המחלקה לרפואה מונעת , התברר לד " ר ישורון - ברמן , כי שיעור הנפגעים בעבודה בין הנערים העובדים גבוה למדי , וכי רוב התאונות נגרמות בעיקר בשנה הראשונה לעבודתם . אישוש לעובדה זו , היא מצאה בסקר שנערך על ידי מחלקת התעשייה שליד מיניסטריון הפנים באנגליה , שבדק את בטיחותם של שמונים מפעלים , בהם עבדו נערים ונערות . התברר ש - % 50 מן התאונות בקרב נערות ו - % 36 בקרב נערים אירעו בשנת עבודתם הראשונה . ד " ר ישורון - ברמ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ