הסברה היגיינית לילד ולמבוגר

ת כנית העבודה המונעת של ד " ר ישורון - ברמן לוותה בתעמולה היגיינית הסברתית מסיבית בעיתונות , בספרות וברדיו . כחלק מהטפתה לחינוך לבריאות ולהטמעתו במוסדות החינוך ובקרב הציבור הרחב , היא פנתה לילדים ולמבוגרים כאחד : למבוגרים – באמצעות העיתונות היומית , הרדיו והרצאות פומביות ברחבי הארץ ; לילדים – באמצעות סיפורים , כתב עת ותכניות ברדיו . יתירה מזאת , היא פיתחה וקידמה תחום חדש במסגרת קופת חולים : ספרות ילדים היגיינית .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ