פיקוח רפואי על תלמידי בתי הספר

ד " ר ישורון - ברמן פיקחה על השירות הרפואי שניתן במוסדות החינוך שעמדו ברשות ועדת התרבות של הסתדרות העובדים הכללית ונכללו במערך עבודתה של קופת חולים כללית . בשנת 1945 לדוגמה היוו מוסדות החינוך של זרם העובדים שעמדו בפיקוח קופת חולים 22 % - מכלל בתי הספר של רשת החינוך הכללית בארץ . השירות הרפואי - ההיגייני - הסניטרי התפרס על פני ארבעה תחומים : מלחמה במחלות מידבקות ; חינוך להרגלים היגייניים ; גילוי ליקויים גופניים ונפשיים ותיקונם ; פיקוח על המצב ההיגייני - סניטרי במוסדות החינוך . הטיפול הרפואי בתלמידי בתי הספר נתון היה בידי רופאי בתי הספר ובידי רופאים מומחים למחלות עיניים ולמחלות עור , ובידי אחיות בריאות הציבור : 1 . 300 - 1 . 000 תלמידים בטיפולה של אחות אחת ; 5 . 000 - 4 . 000 תלמידים בטיפולו של רופא בית 174 ט ' ברמן , “ מבעיות הרפואה המקדמת בקופת חולים " , דפים רפואיים ( ינואר - פברואר , ( 1945 אצ " מ , ; A 516 / 3 הנ " ל , “ שילוב הטיפול והריפוי המונע באם ובילד " , ניב הרופא , 9 [ כט ] , שנה , X ספטמבר , 1959 עמ ' . 6 175 ט ' ברמן , “ הקליטה בשדה הבריאות " , הרצאה בוועידת הפועלות , [ , ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ