טיפול באם ובילד (היונק והילד הרך)

ה תחום החשוב והרגיש ביותר בעבודה הרפואית המונעת , לדעתה של ד " ר ישורון - ברמן , הוא הטיפול ביונקים . תחום זה עמד בראש דאגותיה והיה “ הקרוב ללבי " , ולכן חלק ניכר מן העבודה המקדמת היא הקדישה לתחום רפואי זה , לקידומו ולהרחבתו . ד "ר ישורון - ברמן חזרה ושנתה , כי “ אין לנו דרך קלה יותר לשמירת האדם והבריאות מאשר הטיפול הנכון בילד " ; 169 וכן “ אם מדברים על רפואה כוללת כלפי האדם בכללו – עוד יותר חשוב כלפי החלק הרגיש ביותר של האנושות : הילד , התינוק " . 170 בתקופה הנדונה , תקופת המנדט , כתשעים אחוזים מכלל התינוקות שנולדו בארץ ישראל היו בפיקוח תחנות “ טיפת חלב " . ארבעה מוסדות ציבוריים גדולים עסקו בפעולה זו : “ הדסה " , ויצ " ו , קופת חולים ועיריית תל - אביב . מתוך 14 . 313 היונקים , שנולדו ביישוב העברי בשנת , 1943 קיבלו טיפול : בתחנות “ הדסה " 3 . 959 – יונקים ; בתחנות קופת חולים 3 . 157 – יונקים ; ובתחנות של עיריית תל - אביב 2 . 725 – יונקים . 171 עבודת “ הדסה " התרכזה בעיקרה בערים ובחלק מן המושבות ; “ הדסה " בשיתוף ויצ "ו פעלה גם בתל - אביב עד שלהי שנת , 1934 אז החלה הנהלת “ הדסה " לתכנן ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ