פרק רביעי מנהלת המחלקה לרפואה מונעת במרכז קופת חולים (1947-1932)

ב שלהי שנת 1932 נכנסה ד " ר ישורון - ברמן לתפקידה כמנהלת המחלקה לרפואה מונעת במרכז קופת חולים והתמידה בו עד שנת . 1948 בד בבד המשיכה לשמש רופאה כללית במרפאה המרכזית של קופת חולים ברחוב מזא " ה 3 בתל - אביב ( בחדר , 18 בשעות 164 . ( 13 : 00 - 08 : 00 בשנת 1936 עם פתיחת מרפאת זמנהוף - המרפאה המרכזית החדשה של קופת חולים בתל - אביב , עברה ד " ר ישורון - ברמן לעבוד בה . ד " ר ישורון - ברמן הובילה את המחלקה לרפואה מונעת על פי המדיניות של קופת חולים , כפי שהותוותה על ידי ד " ר יוסף מאיר , מנהלה הרפואי הראשון בשנים , 1948 - 1928 ומי “ שיצר את דפוסי העבודה בקופת חולים ומילא אותם תוכן " . 165 על פי משנתו הסדורה של ד " ר מאיר , הרפואה הציבורית צריכה לכלול את שלושת שלבי הרפואה : הראשון – רפואה מקדמת ( מונעת ) , השני – רפואה מרפאה ( טיפולית ) והשלישי – רפואה משקמת ( שיקומית ) , ולשלבם כחלק אינטגרלי מרפואת הקהילה . כן גרס ד " ר מאיר , כי הרפואה הציבורית נשענת על ארבעה עקרונות : . 1 “ ריפוי בעל רמה מתאימה , כי טיפול שאינו על רמה מתאימה גרוע מאפס - טיפול ; . 2 אי - תלותו של הטיפול הרפואי במצבו הכלכלי ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ