בתי הבריאות ע"ש לינה ונתן שטראוס בירושלים ובתל-אביב

ב ית הבריאות שטראוס בתל - אביב שכן בגבול שלושת הרחובות בלפור - מזא " ה - שטראוס , בסמוך לבית החולים העירוני ולמרפאת קופת חולים כללית . שלושת מוסדות הבריאות יצרו מעין מתחם בריאות כולל . 143 בית הבריאות בתל - אביב נפתח בעקבות הצלחתו של בית הבריאות בירושלים , ושניהם הוקמו בכספי תרומתו של נתן שטראוס ( , ( 1931 - 1848 פילנתרופ יהודי , שהיה מעורה בענייניי בריאות בעירו ניו יורק . בשנים 1919 - 1893 הקים והחזיק מערכת של תחנות לאספקת חלב מפוסטר לתינוקות שאמם לא יכלו להיניקם . התעניינותו בארץ ישראל התעוררה בהשפעתו של יהודה לייב מאגנס ( המיועד לשמש במשך יותר מעשרים שנה כנשיאה הראשון של האוניברסיטה העברית בירושלים ) , ומשנת 1912 הוא החל לפעול בארץ למען שיפור שירותי הבריאות 143 “ בית הבריאות ע " ש שטראוס בתל - אביב " , דבר , . 5 . 2 . 1928  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ