'אישור מעבר קבוע' בחיפה, כולל בשעות העוצר, 8.9.1929