הרופאה על הסוס, :1929 'כלי התחבורה' שהעניקה קופת חולים לרופאיה