השתלמות בתחום בריאות הציבור בווינה

בראשית 1927 יצאה ד " ר ברמן לווינה להשתלמות רפואית בת שלושה חודשים בבית החולים האוניברסיטאי , במחלקות הפנימיות אצל פרופ ' פורגס ופרופ ' אדלרסברג , ובמחלקת נשים אצל ד " ר גרף . היא התמחתה ברפואה כללית ובבריאות הציבור וקיבלה תואר מומחה בשני ענפי רפואה אלה . על פי התכנית , עמדה ד " ר ברמן לשוב ארצה באפריל , 1927 ושלחה על כך תזכורת לחברי הנהלת קופת חולים אותה עת : יצחק קניבסקי - קנב , אליעזר פרלסון - פרי וד "ר אברהם מנדלברג . היא הודיעה להם , שהיא עומדת לסיים את ההתמחות , ומבקשת לברר מה יהיה תפקידה לכשתשוב ארצה . תשובתו הקצרה של יצחק קנב הכתה אותה בתדהמה , שכן ' ישבה כבר על המזוודות ' . קנב כתב בקצרה : “ המצב בארץ ובקופ "ח מזמן שנסעת , הורע . מצבנו קשה באופן יוצא מן הכלל " , 112 והציע לה להאריך את תקופת ההשתלמות עד “ להטבת המצב " . כעבור מספר שבועות , קיבלה מכתב נוסף , הפעם - מפורט ומנומק , שבו קנב מתאר בצבעים קודרים את מצבה החמור של קופת חולים , ומשכנע אותה להישאר בווינה , כי בינתיים אין לה אל מה לשוב : “ מזמן שעזבת את הארץ לשם השתלמות , מצבנו הולך ורע יותר ויותר . בזמן האחרון אנו עושים ק...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ