בריאות הציבור - תחום רפואי חדש בארץ ישראל

ה תחום החשוב ביותר ברפואה המודרנית הוא ללא ספק תחום בריאות הציבור . ההיסטוריה של בריאות הציבור היא סיפור מאמצי האדם להגן על עצמו ועל קהילתו מפני מחלות , לשלוט בסביבתו הפיזית ( התברואה ) ולשפרה , להבטיח אמצעי מחיה ( מים ומזון באיכות טובה ובכמות מספיקה ) ולספק שירותי רפואה . 106 עד המאה התשע עשרה התמקדו הפעולות בתחום בריאות הציבור בתחום התברואה , כלומר ביצירת תנאים פיזיים נאותים המשפיעים על בריאות הקהילה . מהמחצית השנייה של המאה התשע עשרה עברה ההתמקדות משיפור התנאים החיצוניים לשינוי התנהגותו של הפרט בתחום ההיגיינה האישית , ונקבעו חוקים וכללים לשמירת בריאות האדם ולשיפורה . החוקים נגעו ביסודות כמו ניקיון הגוף , ניקיון סביבת המגורים והמקומות הציבוריים , תזונה , אספקת מים , סילוק אשפה ועוד , כדי ליצור אורחות חיים נאותים לטובת הפרט והכלל , למנוע היווצרות ליקויים גופניים ולהגן מפני מחלות מידבקות והתפשטותן . החינוך להיגיינה אישית וציבורית אפיין את מפעלי בריאות הציבור בארצות אירופה ובאמריקה ויובא לארץ ישראל על ידי רופאים שקנו את השכלתם הרפואית באוניברסיטאות שבמדינות אירופה . 107 בארץ ישראל של רא...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ