בעתלית

עתלית נוסדה בשנת 1903 לאחר שהברון רוטשילד רכש את אדמות האזור בשנת . 1899 האזור היה מכוסה ביצות ומחלת המלריה תקפה את המתיישבים . בשנת 1921 החלו ההכנות להקמת מפעל המלח בעתלית והוחל בריכוז צוות פועלים . קבוצה בת שנים עשר פועלים ירדה לעתלית לעבוד במקום החדש . מלבדם התרכזו בעתלית כשלוש מאות פועלים ממקומות שונים בארץ , שעבדו בחפירת תעלות ניקוז וסלילת הכביש מזכרון יעקב לשוני , ובייבוש ביצות קברה שלמרגלות הכרמל . 99 התנאים החומריים היו קשים , הפועלים סבלו מקדחת וטרם היו במקום סידורי רפואה . יצחק עילם , אחד הפועלים , ששימש גם מזכיר ועד הפועלים , פנה למנהלי קופת חולים בחיפה , לוי ויניק וצבי סוכובולסקי , ודרש להקים חדר חולים לשם טיפול רפואי בחולי הקדחת המרובים מבין פועלי עתלית . קופת חולים נעתרה לבקשה ושלחה אוהל צבאי גדול ושתי אחיות , שארגנו בו מרפאה וחדר חולים . בתוקף תפקידו כמזכיר ועד הפועלים , עילם דאג לא רק לרווחתם של הפועלים , אלא שימש גם מעין ' מנהל ' חדר החולים . כעבור כמה ימים הגיע למקום משה סורוקה , בא - כוחה של קופת חולים בעמק , והודות לו הפך אוהל החולים לבית חולים מסודר ומאורגן , למרות...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ