רופאה בראשית דרכה בבלפוריה

ת חנתה הראשונה של ד " ר ברמן כרופאה בארץ ישראל הייתה בבלפוריה . זו הייתה גם תחנתו הראשונה של משה סורוקה , הנציג הראשון של קופת חולים בעמק יזרעאל ( לימים הגזבר והמנהל האדמיניסטרטיבי של קופת חולים ) , שהוטל עליו בשנת 1922 לארגן את העזרה הרפואית . דרכם של ברמן וסורוקה עתידות להצטלב בהמשך דרכם המקצועית בקופת חולים , כפי שכתב סורוקה : “ בחסדי הגורל נפגשנו רבות וממושכות בחיי העבודה בארץ " . 88 כאשר הגיעה ד " ר ברמן לבלפוריה ( , ( 11 . 5 . 1923 כבר היו שני חדרי חולים עצמאיים בעמק : האחד , בעין חרוד של גדוד העבודה ; והשני , בבלפוריה שהקים סורוקה באביב 89 . 1922 זו הייתה תקופת בראשית , “ אשר אנשי קופת חולים קוראים לה ' תקופת הצריף בעין חרוד ' . היו אלה חיים מתוך התעוררות מיוחדת – רעב ללחם והסתפקות ב ' סעודת' חצילים בלבד , וריקוד ' הורה ' מתוך דביקות רבה ושאיפה להקריב קרבן מתוך שמחה " . 90 בבלפוריה הוקם מחנה אוהלים גדול לכמה מאות חלוצים , שהקימו את היישובים בסביבה , והיו מיועדים להתיישבות בגניגר , במשמר העמק , במזרע ועוד . 91 בשנת 1923 קופת חולים הקימה בתוך המחנה צריף חולים שבו שמונה מיטות בלבד ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ