המפגש עם הרפואה הארץ ישראלית

ד " ר טובה ברמן , רופאה צעירה בת , 25 הגיעה לארץ ישראל עם חבריה לקבוצת ' דרור ' , כדי לממש את ציוניותה , להתערות בארץ ולהגשים את חלומה להיות רופאה בארץ א ' וכינרת , אליהם הצטרפו 20 חברים מבין עולי פולין הראשונים שהגיעו ארצה אחרי פתיחת שערי הארץ בתום מלחמת העולם הראשונה . כעבור שנה התארגנה עוד קבוצה מבין עולי פולין הראשונים , אשר עבדו בדגניה ב ' וביבנאל , והקימו את דגניה ג ' בגבול אדמת דגניה לצד גשר . כעבור שנה נאלצה הקבוצה לעזוב את המקום שלא היה מבורך בסגולות יישוביות , ויסדו את גניגר . דיין , חצי יובל שנים של דגניה , עמ ' . 189 72 מ ' רייכר , התלם האחרון – אדם ובית ב ' אם המושבות ' , פתח תקווה , 1966 עמ ' ; 139 לוי ולוי , רופאיה של ארץ - ישראל , עמ ' . 331 G . Fischer , ' Medical Women in Israel : Some Interesting Personalities ' , Journal of the 73 American Medical Women ' s Association , 7 ) 5 ( ) May 1952 ( , p . 183 . Shehory - Rubin , “ Pioneering Jewish Women Doctors in Eretz Israel " , pp . 75 - 82 74 ישראל . תחנתה הראשונה הייתה תל - אביב . בארץ שררה אבטלה ומחסור במקומות שיכון ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ