קופת חולים כללית בראשיתה

ר אשיתה של קופת חולים כללית בוועידת פועלי יהודה בדצמבר , 1911 במהלכה הוקמה קופת חולים לפועלים , שהחלה לפעול רק בשנת , 1913 וכללה כ - 150 פועלים חקלאיים . הקופה התמקדה בהגשת עזרה רפואית לפועלים שסבלו ממחלות רבות , בעיקר מקדחת ומטיפוס . 59 בהמשך הוקמו קופת חולים של פועלי הגליל , שהחלה לפעול בשנת ; 1915 וקופת חולים של פועלי השומרון , שהחלה לפעול בשנת . 1916 שלוש הקופות ( יהודה , גליל , שומרון ) היו ארגונים של פועלים , שהוקמו למען פועלים שב לאיתנו במשך זמן קצר . קדחת שחור השתן הינה סיבוך מסוכן במיוחד , המתבטא בתמס דם עם הפרשת המוגלובין בתוך השתן . נ ' לוי , פרקים בתולדות הרפואה בארץ - ישראל , 1948 - 1799 חיפה , 1998 עמ ' ; 479 צ ' סליטרניק , “ מלריה בארץ – נחלת העבר " , איתנים , כרך י " א , חוברת 4 - 3 ( מארס - אפריל , ( 1958 עמ ' . 140 - 138 56 א ' שפר , מרחביה : סיפורו של מושב , הרצליה , 1979 עמ ' . 41 57 שם , עמ ' . 101 58 ד ' נדב , בית החולים בעמק בשנות העשרים , תל - אביב , 1992 עמ ' ; 8 מ ' מן , ' התפתחות שירותי הבריאות בקיבוצים בשנים 1948 - 1910 בארץ ישראל , כדוגמה לשירותי בריאות בחב...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ