בשלהי העלייה השלישית

ה עלייה השלישית נמשכה בשנים 1923 - 1919 והביאה בכנפיה למעלה מ - 35 . 000 יהודים . ייחודה , בשונה משתי קודמותיה , בכך שהייתה עלייה המונית מראשיתה . תחילתה התפרצות פתאומית לעלייה של קבוצות נוער קטנות , נדידה בדרכים - לא - דרכים , הסתכנות במעבר גבולות , וסופה – גל עלייה רצוף , בחסותה ובהדרכתה של התנועה החלוצית כולה . היה זה כתוצאה מהמצב הכלכלי שהורע בשלהי מלחמת העולם הראשונה , ושנותיה הראשונות של המהפכה הרוסית , וכתוצאה מכך ההכרח בהגירה יהודית , הכרוך בכמיהה לציון , והעיקר – ההכרה בערך העבודה וקידושה על אדמת ארץ ישראל . 50 זו הייתה תמונת העלייה של ד " ר טובה ברמן וחבריה לתנועת ' דרור ' , אשר חירפו נפשם במטרה לעלות לארץ ישראל . הצעירים , חלוצי העלייה השלישית , נשאו נפשם לעבודת האדמה : “ מגמתנו הייתה ללכת להתיישבות , לכפר – הכוח המושך היה אז העמק " . 51 ולמרות שבראשית שנות העשרים , העמק היה כולו מכוסה ביצות ותחלואת 50 י ' ינובסקי , “ מקורות העלייה השלישית " , בתוך : י ' ארז ( עורך ) , ספר העלייה השלישית , תל - אביב , 1964 עמ ' . 872 51 י ' בנארי , “ בתל - אביב הצעירה " , בתוך : ספר העלייה ה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ