תלאות ונדודים - היציאה לארץ ישראל עם תנועת 'דרור'

ה מפלגות והתנועות הציוניות בברית המועצות עודדו את פעיליהן לעלייה לארץ ישראל , אך העלייה לארץ באותם ימים הייתה כרוכה מצד אחד בסכנת נפשות , בסבל ובכסף רב ; ומצד שני , בקשיים רבים שהערימו שלטונות המנדט בארץ ישראל בקבלת סרטיפיקטים . בשנים 1928 - 1917 התקיימו ארבע דרכי הגירה מברית המועצות : רפטריאציה ( שיבה למולדת ) באמצעות הסכם בין ברית המועצות והמדינה הקולטת את המהגרים ; יציאה אינדיבידואלית רגילה ; הגירה בצורת גירושים באמצעות צווים מנהליים ; הגירה באמצעות בריחה והשגת גבול - דרך בלתי לגלית שהנתפס צפוי לעונש חמור על פי החוק הסובייטי . שיטת הבריחה הייתה נפוצה במיוחד בתקופה הראשונה לקיומו של השלטון הסובייטי , כאשר הגבולות היו עדיין פרוצים , ולכן בעלייה הבלתי לגלית היו מעורבים כל המפלגות והארגונים הציוניים בברית המועצות . לפי תכנית זו היו החלוצים עוברים את הגבול ( הסובייטי - הרומני ) בקבוצות של 5 - 3 חברים , אל עבר הגבולות שהיו ' מקובלים ' יותר להברחה בשנות העשרים : הפולני , הרומני והלטבי . 45 השנה : 1921 טובה וחבריה לתנועת ' דרור ' בחרו לצאת מרוסיה בשיטת הבריחה שהייתה כרוכה כאמור בהברחת הגבול...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ