ברכה בן יעקב. בהשפעתה הצטרפה טובה ברמן לתנועה הציונית 'דרור'