משפחת ברמן: (מימין לשמאל): סוניה, סיומה, האם צפורה, טובה, מוטיה, 1923