תיאור המחקר

ה מחקר מסתמך ברובו על מקורות ראשוניים : ראיונות , מכתבים , פרוטוקולים , זיכרונות של בני התקופה , אך יותר מכול על מכתביה וכתביה של ד " ר טובה ישורון - ברמן , השמורים בארכיון המשפחה . זיכרונותיה הם מקור בעל ערך היסטורי חשוב ללימוד המתרחש ברוסיה בראשית המאה העשרים ובארץ ישראל בתקופת המנדט . סיפור עלייתה לארץ ישראל עם תנועת ' דרור ' והאירועים שקדמו לעלייה , כתובים בקולמוס של רופאה היסטוריונית חדת הבחנה , המצליחה להעניק לאירועי התקופה ותהפוכותיה ממד של עומק , עניין ורגש . חומרים רבים נוספים נמצאו בשני ארכיונים : בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ( להלן אצ " מ ) שמורים כל המאמרים של ד " ר טובה ישורון - ברמן , שניתן למיינם לשני סוגים : . 1 מאמרים מודפסים במכונת כתיבה , מכילים תיקוני עריכה בעט , שנכתבו בתקופת המנדט ולא פורסמו . חלקם אינם מתוארכים ; . 2 מאמרים שיצאו לאור בכתבי עת רפואיים ובעיתוני התקופה , ברובם לאחר הקמת המדינה . במכון לבון – ארכיון העבודה והחלוץ ( להלן אה " ע ) , נמצאו פרוטוקולים , דו "חות ומכתבים הקשורים לעבודתה בקופת חולים בהיותה מנהלת המחלקה לרפואה מונעת לאחר הקמת המדינה . תרו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ