תוכן העניינים

פרק תשיעי : פושטת את ' בגדי הכהונה של קודש הקודשים הרפואי ' : פרישה סופית 317 .............................................................................................. פרס ' יקיר קופת חולים ' [ [; 319 בערוב ימיה [ . [ 321 מילות סיכום 324 ............................................................................................ רשימת תפקידים 327 ...................................................................................... תפקידים ציבוריים [ [; 327 תפקידים באקדמיה [ . [ 328 פרסים 329 .................................................................................................... רשימת הפרסומים של ד " ר ישורון - ברמן בכתבי עת רפואיים 331 ........................... מקורות וביבליוגרפיה 335 ................................................................................ א . תיעוד [ [; 335 ב . עיתונות [ [; 335 ג . מחקרים , ביוגרפיות , ספרי זיכרונות [ . [ 335 מפתחות 345 .................................................................................................. א . מ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ