ד"ר טובה ישורון-ברמן הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים

צפורה שחורי - רובין ד " ר טובה ישורון - ברמן הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים ( 1997 - 1898 ) Dr . Tova Yeshurun - Berman : The First Lady ( of Kupat Holim Haclalit ( The General Sick Fund Zipora Shehory - Rubin עריכת לשון : פנינה אופיר עריכה גרפית ועיצוב עטיפה : סטודיו צפריר הפקה : הוצאת ספרים דקל , תל - אביב התמונה בשער הקדמי : ד " ר ישורון - ברמן חונכת מרפאת קופת חולים בפתח תקווה , . 1962 התמונה בשער האחורי : הרופאה על הסוס – " כלי התחבורה " שהעניקה קופת חולים לרופאיה . ד " ר ישורון - ברמן בעמק יזרעאל , . 1929 כל הזכויות שמורות © 2013 לפרופ ' צפורה שחורי - רובין ISBN 978 - 965 - 7178 - 38 - 6 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת . Copyright © 2013 Prof . Zipora Shehory - Rubin All rights reserved . No portion of this book , except for brief review , may be reproduced , stored in a ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ