חברי ועד הקהילה עם מרדכי אברהם, הנשיא החדש של קהילת קאמישלי, 28.5.1934