הסראיה – מרכז השלטון הצרפתי בסוריה ולבנון, הנציבות העליונה בביירות