חננאל מאק חידת ר' שמואל מסנות ויצירתו

שאלות זהותו ויצירתו הספרותית של ר׳ שמואל מסנות הן מהמעניינות שבתולדות הספרות היהודית של ימי הביניים בארצות המזרח . מעט מאוד נכתב על חכם מסתורי זה , וכמה שאלות מרכזיות בענייני זהותו ותורתו עודן פתוחות וכנראה תישארנה כך עוד זמן רב . מעט מאוד נוכל לומר בוודאות על חייו של ר׳ שמואל מסנות . מדובר בחכם שחי בימי הביניים , וייתכן שמוצא משפחתו בטוניסיה . ר׳ שמואל שהה זמן רב בעיר חלב שבסוריה ושם נודע לתהילה כחכם , עשיר ונדיב . היה לו אח בשם עזריה , אף הוא היה ידוע כחכם ונדיב ושני בנים , אלעזר ( או אליעזר ) ומזהיר , אנשים הגונים ונדיבים אף הם . שמו היה כנראה ר׳ שמואל בן ר׳ נסים מסנות , אבל אפילו טיבו וניקודו של שם זה אינם ברורים , ובכמה מקומות הוא נזכר בכינוי משנות , מאשנות או אלמסנות . אפשר ש״סנות״ או ״שנות״ הוא שם מקומו הקודם של ר׳ שמואל ועל פיו התכנה גם במקומו החדש , העיר חלב המהוללה , אלא שהצורה הערבית ״אלמסנות״ מקשה על אפשרות זו . ושמא יש לבקש פשר אחר לכינויו הבלתי רגיל של חכם מסתורי זה . גם שאלת יצירתו הספרותית של ר׳ שמואל אינה פתורה עדיין . אולם כאן אנו ניצבים על קרקע יציבה יותר . אין ספק ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן