דוגמת תווים :7 הגשר שבין שני חלקי הפתיחה, משפט הסיום של אליהו ור (עד הקו הכפול בסוף השורה השנייה) והמשפט הראשון של איתן רבני, כפי שבוצע בהופעה בטוקיו