דוגמת תווים :4 קטע סולו אלתורי שהושר בידי יחיאל נהרי, השלב השלישי