אסיקה מרקס השפעת המסורת המוסיקלית של יהודי חלב על סגנון התפילה הקרוי "ספרד־ירושלים"

הקדמה מאמר זה עוסק בהשפעת המסורת המוסיקלית הליטורגית והפרליטורגית של קהילת יהודי חלב על המוסיקה הליטורגית של הזרם הנקרא ״ספרד ירושלים״ . במחקר המוסיקה היהודית , מוגדרת מהותה של הליטורגיה כשילוב בין טקסטים קבועים של התפילות ובין דרכי הביצוע הנדרשות לשם ביצועם בעל פה . המיוחד בליטורגיה היהודית הוא השילוב בין מוסיקה , המועברת בעל פה , ובין טקסט כתוב . במאמר זה המוסיקה בתפילה היא הנושא המרכזי , מתוך הנחה כי אמנם הטקסט הליטורגי הוא יסוד מרכזי בטקס התפילה , אך המוסיקה היא זו היוצרת את הסגנון הייחודי של ביצוע התפילה . מוסיקה זו מבוצעת בדרך ובסגנון הנחשבים בעיני המבצעים והקהל כנכונים , לפי המנהגים ולפי המסורת שאליהם הם משתייכים . סגנון התפילה הנקרא ״ספרדי ירושלמי״ הוא סגנון תפילה מרכזי כיום בבתי הכנסת הספרדיים בישראל , והוא נפוץ גם בבתי כנסת ספרדיים בתפוצות . במהלך כתיבת מחקר זה , המתמקד במסורת הליטורגית והפרליטורגית של זרם ״ספרד ירושלים״ , התברר עד כמה משמעותי הוא הקשר בין מסורת זו ובין המסורת המוסיקלית הליטורגית והפרליטורגית של קהילת יהודי ארם צובא . מטרת המאמר היא לבדוק את מקומה של המסורת ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן