לאה בורנשטיין־מקובצקי שבתאים ושבתאות בקהילת חלב – מקורות וגילויים חדשים

מבוא במהלך כתיבת ספרי ״עיר של חכמים וסוחרים : הקהילה היהודית בארם צובא - 1492 " 1800 ( אוניברסיטת אריאל , , ( 2012 שהוא מונוגרפיה על אודות קהילת חלב ( ארם צובה ) , השתדלתי לעמוד על מקומה של השבתאות בעיר . נושא זה נחקר לא מעט בידי גרשום שלום בספרו הגדול ״שבתי צבי והתנועה השבתאית בימיו״ בשתי המהדורות שלו וכן במחקרים נוספים שלו הדנים בהיבטים שונים של התנועה השבתאית . השבתאות הייתה חלק בלתי נפרד מחיי הרוח והחברה בקהילת חלב במחציתה השנייה של המאה השבע עשרה , ובלטו בנהייתם אחרי השבתאות רב העיר ר׳ שלמה לניאדו ״הזקן״ ועמיתו המסתערבי ר׳ נתן ( נסים ) דיין , וכן חכמים נוספים , בהם כאלה שקיבלו כתר מלכות מידיו של שבתי צבי . כן פעלו בקהילה בתקופת הבראשית של התנועה השבתאית נביאים ונביאות שהתנבאו ויצרו אווירה משיחית בחברה היהודית . מחקרו של שלום תיאר בהרחבה ובאופן מרתק את התפתחותה של התנועה בעיר ואת מסכת היחסים שהייתה לשבתי צבי עם הנוהים אחריו מבני העיר . עם זאת נותרו סימני שאלה אחדים לגבי פעילות השבתאים בעיר , כגון : א . מי היו שני היהודים הנוספים תושבי חלב שנתלוו לרבנים משה גאלנטי ודניאל פינטו בנסיע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן