תצלום .1 הפנל מעל האדיקולה בבית הכנסת בדורה־אירופוס: קרלינג, plate XL ,1956 Photograph courtesy of Yale University Art Gallery, Dura-Europos Collection