רבקה פוטשבוצקי הדימוי החזותי של אברהם בבית הכנסת בדורה־אירופוס כטקסט היסטורי המשקף חברה שומרת מצוות

מבוא בשנת 1933 - 1932 התגלה בעיר דורה אירופוס ( להלן דורה ) , השוכנת במזרח סוריה על גדתו המערבית של נהר הפרת , בית כנסת מן המאה השלישית לסה״נ . המידע העיקרי שיש בידינו 1 במחקר העדכני מבקשים החוקרים להחליף את סדר השמות לאירופוס דורה עקב מחקרים חדשים העוסקים בהתפתחות השימוש בשני השמות בתקופה ההלניסטית והרומית . לעניין זה ראה : P . Leriche , G . Coqueugniot et al ,. ( eds . ) , “ Europos - Doura Varia I " , Bibliotheque ( Archeologique et Historique – T . 198 ( 2012 על יהודי דורה מגיע מממצאי בית כנסת זה , שתוארך , על פי כתובת ארמית שהתגלתה בו , לשנת 245 לספירה . קירות אולם בית הכנסת עוטרו בציורי קיר , שכללו דמויות אדם בגודל מלא . הפנלים המצוירים התפרשו במחקר כמתייחסים לסצנות שונות מן המקרא ומן המדרש , וכן שולבו בהם סמלים יהודיים מוכרים , כמו מנורת שבעת הקנים , אתרוג , לולב וארון הברית . חוקרים רבים ניסו לפרש עיטורים אלו , אך ככל שידוע לנו , עד היום לא נמצא הסבר מניח את הדעת לסדר הופעת הפנלים המצוירים על קירות בית הכנסת , או סיבה ברורה לבחירת הנושאים השונים המופיעים בעיטוריו . יחד עם זאת ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן