נריה גוטל מעמדה ההלכתי של סוריה בימינו: בין שיקולים טקסטואליים לשיקולים פוליטיים

א . מבוא בשלהי שנת תשנ״ב התפרסמה בעמודי החדשות של עיתון הצפה ידיעה מרעישה . הכותרת הייתה : ״הרב גורן : הגולן איננו ארץ ישראל ויש להחזירו לסוריה״ . תחת כותרת זו הובאה הידיעה הבאה : ״הגולן איננו שטח ארץ ישראל המקודשת על פי ההלכה . בלי להחזיר את רמת הגולן לסוריה לעולם לא יהיה שלום . סוריה היא הסכנה הגדולה ביותר לישראל , אך ברגע בו יתנוסס דגל ישראל בדמשק ודגל סוריה בתל אביב נוכל לישון בשקט . זה יהיה ממש ימות המשיח״ – כך אמר אתמול בריאיון ל״הצופה״ הרב שלמה גורן , מי שהיה בעבר הרב הראשי למדינת ישראל . לדברי הרב גורן , דינו של הגולן מבחינה הלכתית הוא כדין עבר הירדן , וישנן הבחנות ברורות ביותר בין ארץ ישראל לעבר הירדן והגולן […] עבה״י והירדן אינם ״הארץ הנבחרת״ […] אינם ״ארץ זבת חלב ודבש״ […] לא מביאים משם ביכורים […] הם ״ארץ טמאה״ […] לא ראויים להשראת שכינה […] עובדה […] משה רבנו ע״ה היה בגולן והתאווה להיכנס לארץ ישראל ולא ניתנה לו הרשות לכך . סימן הוא שזה לא ארץ ישראל . [ העיתונאי : ] הרב גורן , האם יש רשות לעקור ישובים מהגולן כמו שנעשה בשעתו בימית ? הרב גורן : ״המקרים אינם דומים . ימית הוא א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן