תוכן העניינים

פתח דבר 9 הארץ ויהודיה נריה גוטל מעמדה ההלכתי של סוריה בימינו : בין שיקולים טקסטואליים לשיקולים פוליטיים 21 אייל זיסר יהודי סוריה תחת שושלת אסד – סיום שהוא התחלה 37 רחל נוי תולדות היהודים בכתיבה האקדמית הסורית 55 היסטוריה רבקה פוטשבוצקי הדימוי החזותי של אברהם בבית הכנסת בדורה - אירופוס כטקסט היסטורי המשקף חברה שומרת מצוות 81 דותן ארד עדה מיוחסה ברורה : המוסתערבים בדמשק במאה השש עשרה 95 לאה בורנשטיין מקובצקי שבתאים ושבתאות בקהילת חלב – מקורות וגילויים חדשים 131 ירון איילון התמודדות הקהילות היהודיות בדמשק וחלב עם אסונות טבע במאות הי " ז והי " ח 155 ספרות ותרבות אביבה ארגוב קהילת דמשק והשתקפותה ביצירות יהודה בורלא 177 צביה מאיר בין ספרות למציאות – השתקפות דמותה של האישה החלבית ברומן " מישל עזרא ספרא ובניו " של אמנון שמוש 201 שושי בנית המטבח היהודי הסורי כביטוי לרב גוניות תרבותית 229 מוסיקה אסיקה מרקס השפעת המסורת המוסיקלית של יהודי חלב על סגנון התפילה הקרוי " ספרד ירושלים " 245 קומיקו יאיאמה אינטראקציה חברתית ומוסיקלית בשירת הפיוטים לפי המסורת החלבית ירושלמית : ביטויה בהופעותיהם ביפן של ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן