יהודי סוריה היסטוריה, תרבות וזהות

יהודי סוריה היסטוריה , תרבות וזהות קהילה ומורשת סדרת פרסומים המרכז לתרבות , חברה וחינוך במורשת יהדות ספרד ע " ש אהרן ורחל דהאן היסטוריה , תרבות וזהות קהילה ומורשת עורך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן